Ogłoszony w 2011 roku nabór wniosków dotyczył działania pn.

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Na zatwierdzonej liście rankingowej dla tego naboru znalazło się aż 96 inwestycji. Wszystkie przeszły pozytywną oceną samorządu województwa. Na razie jednak dofinansowanie otrzyma 66 zadań na łączną kwotę 137.058.875,74 zł.

Kolejne umowy będą zawierane w momencie zwolnienia się środków będących między innymi wynikiem oszczędności poprzetargowych.

Zatwierdzone projekty są dofinansowane w 75% lub 50% w zależności od tego jak wnioskowała dana gmina. Największą kwotę dofinansowania 4 mln złotych dostanie aż osiem projektów. To już drugi nabór wniosków na działania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.