W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w brzmieniu obowiązującym od dnia 16 lipca 2016 r., elektrownia stanowi w całości obiekt budowlany. Powyższe wynika zarówno z obecnej definicji zawartej w ww. ustawie, jak i z Załącznika do niej, gdzie elektrownie wiatrowe zostały wprost wymienione jako obiekty budowlane (kategoria XXIX Załącznika).

Ponadto Ministerstwo Finansów podkreśla, że powyższe zakwalifikowanie elektrowni wiatrowej do kategorii obiektów budowlanych potwierdza uzasadnienie do poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, zgodnie z którym "w projekcie ustawy zaproponowano wykreślenie przepisu wprowadzającego podział elektrowni wiatrowych na części budowlaną i niebudowlaną. W proponowanym stanie prawnym cała elektrownia wiatrowa będzie obiektem budowlanym (budowlą), a tym samym zastosowanie do niej będą znajdować przepisy Prawa budowlanego dotyczące użytkowania obiektów budowlanych oraz dotyczących katastrof budowlanych".

Czytaj: Farmy wiatrowe zapłacą wyższe podatki >>>