Z danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego wynika, że w tym roku nastąpił, po raz kolejny, zarówno wzrost liczby wydanych pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych, jak i liczby tych budynków oddawanych do użytkowania.
W pierwszej połowie tego roku wydano 53.273 pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych (jednorodzinnych i wielorodzinnych) i jest to o 3.061 pozwoleń więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. GUNB podaje także, że w pierwszej połowie bieżącego roku oddano do użytkowania 35.153 budynki mieszkalne, co stanowi istotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2007 r., w którym oddano do użytkowania 32.679 budynków mieszkalnych. Wśród budynków mieszkalnych oddawanych do użytkowania więcej jest budynków jednorodzinnych niż wielorodzinnych

źródło: Biznes.onet.pl za PAP, ak, 19 września 2008 r.