Pytanie
W 2011 r. prowadziłem działalność gospodarczą jako osoba fizyczna (podlegającą zgłoszeniu w urzędzie miejskim na druku CEIDG-1). Podatek płacę w formie ryczałtu. W związku z przekroczeniem w 2011 r. kwoty limitu ryczałtu od 2012 r. obowiązany byłem prowadzić podatkową PKPiR. W czerwcu 2012 r. dokonałem likwidacji prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej. Obecnie chcę ponownie zgłosić działalność w urzędzie miejskim.
Czy mogę wybrać formę opodatkowania w formie ryczałtu?
Czy muszę być od razu na PKPiR?
Czy jest jakiś określony czas, po upływie którego mogę ponownie prowadzić działalność opodatkowaną w formie ryczałtu?