Ogłaszając tę szybką zmianę - projekt został podany do publicznej widomości w poniedziałek 9 sierpnia - nie zostało to powiedziane wprost, ale z okiliczności wprowadzenia tej zmiany wynika, że jest to ciąg dalszy konfliktu Prawa i Sprawiedliwości z Porozumieniem Jarosława Gowina. Zmiana ma w praktyce wyjąć z kierowanego przez Gowina Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii stanowisko pełnomocnika, a więc zapewne także dużą cześć kompetencji związanych z funkcjonowaniem małego i średniego biznesu. 

Zobacz również: Wiceminister Anna Kornecka zdymisjonowana za krytykę Polskiego Ładu >>

Obowiązujące dotychczas rozporządzenie stanowiło, że "Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju", a także, że "Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju".

Opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów z 6 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw stanowi natomiast, że pełnomocnikiem ma być sekretarz stanu albo podsekretarz stanu wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów, a jego obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewniać ma Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z rozporządzeniem, wydatki związane z działalnością Pełnomocnika będą pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wyjaśniono, że dotychczas Pełnomocnik był "umiejscowiony i obsługiwany przez nieistniejące Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (obecnie kompetencje w tym zakresie wykonuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii)".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.