W czwartek senatorowie jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia nowelizacji Prawa wodnego bez poprawek. Przewiduje ona, że do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie prawa wodnego, czyli 1 stycznia 2018 r., a dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stosować się będzie przepisy obowiązujące przed tą datą.

Nowela pozwoli również przedsiębiorcom, którzy nie dotrzymywali warunków udzielonego pozwolenia wodno-prawnego, dotyczących ilości pobieranej wody i jakości odprowadzanych ścieków, zaliczyć na poczet kar rozpoczęte inwestycje środowiskowe.
 

Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.  -jol

 

Nowe Prawo wodne Ewa Piętowska  Nowe Prawo wodne >>