Z biegiem lat płyty azbestowo-cementowe ulegają korozji, woda wymywa z nich cement odsłaniając azbestowe włókna, co stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi. Mogą one powodować pylicę, a nawet nowotwory. Samorządy, które pozyskają pieniądze w konkursie WFOŚiGW we Wrocławiu, udostępnią je mieszkańcom w ramach własnych programów usuwania azbestu. Pieniądze są przeznaczone na: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Do konkursu WFOŚiGW we Wrocławiu mogą przystępować gminy, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest oraz posiadają aktualny program jego usuwania zatwierdzony przez Radę Gminy.

Więcej informacji i regulamin konkursu: www.wfosigw.wroclaw.pl/index.php?/www/Ogloszenia/Konkursy/Nowy-konkurs-na-usuwanie-azbestu

www.wfosigw.wroclaw.pl