Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani, komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, oraz Janez Potočnik, komisarz ds. środowiska, powiedzieli: „Nasz przemysł chemiczny musi rozwijać się w sposób zrównoważony. Dlatego apelujemy do wszystkich odnośnych przedsiębiorstw o terminowe złożenie pełnej dokumentacji. Ustanowione wymagania wobec przedsiębiorstw są surowe, lecz są również inwestycją, która przyniesie korzyści w postaci wiodącej pozycji europejskiego przemysłu chemicznego. Korzyści te będą obejmować wzrost konkurencyjności, innowacyjności i liczby miejsc prac dla obywateli Europy, którzy będą żyli w czystszym i zdrowszym środowisku”.

Do 10 września do ECHA wpłynęło około 4 000 kompletów dokumentacji i liczba ta rośnie bardzo szybko. Przedsiębiorstwa powinny przyspieszyć kompletowanie swojej dokumentacji, aby dostarczyć ją jak najszybciej. Czołowe podmioty objęte rejestracją zachęca się do przeprowadzenia rejestracji do dnia 30 września, aby zachować margines bezpieczeństwa w przypadku problemów z ich wnioskami oraz zapewnić wystarczająco dużo czasu na rejestrację innym podmiotom składającym swoją dokumentację. Przedsiębiorstwa zobowiązane są do rejestracji swoich akt elektronicznie za pośrednictwem narzędzia REACH-IT. Proces rejestracji dotyczy nie tylko przemysłu chemicznego, lecz również podmiotów, które nie należą bezpośrednio do sektora chemicznego, na przykład producentów metali lub wyrobów włókienniczych.

Dostępność chemikaliów na rynku i ich terminowa rejestracja ma ogromne znaczenie dla użytkowników tych substancji. Co więcej, po rejestracji również oni muszą spełnić zaostrzone zalecenia dotyczące bezpieczeństwa wydane przez dostawców, a w niektórych przypadkach przeprowadzić własną ocenę ryzyka w odniesieniu do własnych, konkretnych zastosowań.

Do 1 grudnia 2010 r. przedsiębiorcy muszą również przeklasyfikować sprzedawane substancje zgodnie z nowymi zasadami klasyfikacji i oznakowania, a następnie do dnia 3 stycznia 2011 r. zgłosić te klasyfikacje do ECHA. Klasyfikacja jest niezbędna w celu ustalenia, czy dane chemikalia są niebezpieczne dla zdrowia i środowiska oraz pozwoli określić informacje umieszczane na etykietach produktów używanych przez pracowników i konsumentów. Proces rejestracji dotyczy również MŚP.