Kontrolę, na polecenie prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka, przeprowadzono w okresie od 1 do 13 sierpnia. Pracownicy wydziału ochrony środowiska sprawdzali zgłoszenia o nieprawidłowościach od mieszkańców miasta, sami też prowadzili kontrole funkcjonowania systemu odbioru odpadów.

„Sprawdzano terminowość odbioru, ale też stan wyposażenia w pojemniki i worki oraz stan sanitarny altan śmietnikowych i innych miejsc przeznaczonych do gromadzenia śmieci” - powiedziała Anna Machocka z biura prasowego lubelskiego Ratusza.

Łącznie kontrola wykazała 734 różnych nieprawidłowości. Większość dotyczyła nieterminowego odbioru różnych opadów, m.in. w 265 przypadkach były opóźnienia w odbiorze tzw. fakcji suchej (papier, szkło, plastik), a w 112 - odpadów zmieszanych. Prawie 140 nieprawidłowości dotyczyło pojemników na odpady – brakowało ich lub były za małe.

Machocka dodała, że kontrolę przeprowadzono w sierpniu, ponieważ mieszkańcy wciąż zgłaszali do ratusza nieprawidłowości. „Lipiec jako pierwszy miesiąc obowiązywania nowego systemu traktowaliśmy jako okres przejściowy i spodziewaliśmy się, że liczba uwag i interwencji mieszkańców będzie spadać, ale tych zgłoszeń wciąż jest dużo, dlatego prezydent polecił przeprowadzenie audytu” – zaznaczyła.

Po 1 lipca, od obowiązywania nowej systemu (który odpowiedzialność za gospodarkę odpadami składa na gminę) w Lublinie wzrosła ilość odbieranych śmieci. „Według wstępnych szacunków o kilkanaście procent więcej jest śmieci w tzw. frakcji suchej i o kilka procent więcej odpadów zmieszanych” – powiedziała Machocka.

Urząd miasta, zgodnie z umową zawartą z firmami, które wygrały przetarg na odbiór odpadów, może naliczyć 50 zł kary za jeden dzień opóźnienia w odbiorze każdego rodzaju śmieci.

„Obecnie kompletujemy dokumentację, m.in. protokoły, zdjęcia, notatki. Będzie to skierowane do firm, które będą mogły ustosunkować się do naszych uwag. Tam, gdzie okaże się, że nie dotrzymały warunków umowy, będą naliczane kary za nieterminowy odbiór odpadów” - zaznaczyła Machocka.

W Lublinie przetarg na wywóz i zagospodarowanie odpadów wygrały dwie firmy – KOM-EKO i MPO Sita. Lublin został podzielony na siedem sektorów - KOM-EKO obsługuje cztery, a MPO Sita trzy. Łączny roczny koszt wywozu i zagospodarowania śmieci w tym mieście to ok. 57 mln. zł.