Firma transportowa prowadzi działalność na terenie całego kraju oraz świadczy również usługi transportowe poza granicami państwa.

Czy w związku z tym, opłatę za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wprowadza tylko do urzędu marszałkowskiego w województwie, w którym jest zarejestrowana?

Firma transportowa ma obowiązek wnieść opłaty z tytułu korzystania ze środowiska na rachunek urzędu marszałkowskiego zgodnie z miejscem rejestracji firmy.


Jeżeli środowisko zanieczyszczają urządzenia, które mogą się przemieszczać (np. samochody i inne mobilne pojazdy), to opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wynikające z wykorzystywania tych urządzeń, wnosi się na rachunek urzędu zgodnie z miejscem rejestracji takiego podmiotu (miejsce rejestracji, tj. miejsce wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub miejsce nadania numeru statystycznego Regon).

Natomiast opłaty za gazy i pyły ze źródeł stacjonarnych (np. kotłowni) trzeba uiścić w tych województwach, w których one się znajdują. Oznacza to, że przedsiębiorcy muszą odprowadzać opłaty i składać sprawozdania kilku urzędom.