Związek Zawodowy „Budowlani” jest jednolitą ogólnopolską organizacją związkową zrzeszającą pracowników budownictwa, przemysłu materiałów budowlanych, spółdzielczości mieszkaniowej, leśnictwa i ochrony środowiska, przemysłu drzewnego, meblarskiego, płytowego i wszystkich branż pokrewnych. Bardzo niewiele organizacji zawodowych w naszym kraju może poszczycić się tak bogatą i długą tradycją. Ruch zawodowy budowlanych w regionie łódzkim ma równie bogatą historię jak ruch związkowy w Małopolsce, gdzie został założony, dlatego jubileusz zorganizowano właśnie w Łodzi. Oprócz uhonorowania osób zasłużonych dla ruchu zawodowego, w programie jubileuszowej konferencji znalazła się prezentacja historyczna oraz dyskusja na temat bieżących problemów budownictwa i pokrewnych sektorów.

Źródło: www.lodzkie.eu, stan z dnia 23 maja 2012 r.