Odszkodowania od Covecu - sprawa w toku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, po odstąpieniu od umowy z firmą Covec, zatrzymała płatność wszystkich faktur wystawionych przez tę spółkę. Wystąpiła też do banków chińskich o wypłatę kar umownych zabezpieczonych przez banki stosownymi gwarancjami.

GDDKiA podkreśla, że gwarancje bankowe nie były wystawione na jakąkolwiek osobę fizyczną (wbrew doniesieniom mediów). Gwarancje są każdorazowo wystawiane na Skarb Państwa, a wniosek może złożyć każda osoba, której pełnomocnictwo potwierdzi bank.

GDDKiA nie mogła natomiast wystąpić do sądu o zabezpieczenie roszczeń, np. przez organy skarbowe, ponieważ byłoby to możliwe tylko w przypadku, gdyby Covec był niewypłacalny. Tymczasem Covec startuje w przetargach ogłaszanych przez inne instytucje państwowe, co wskazuje na fakt wypłacalności firmy.

Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP

Źródło: www.gddkia.gov.pl, stan z dnia 12 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 12 czerwca 2012 r.