Zmodernizowane mosty zlokalizowane są na czterech liniach kolejowych, ważnych zarówno dla ruchu lokalnego, jak i dalekobieżnego. Dwa obiekty znajdują się na linii nr 63 łączącej Dorohusk z Zawadówką. Kolejne mosty leżą na linii nr 7 z Warszawy Wschodniej do Dorohuska, linii nr 69 łączącej Rejowiec z Hrebennem oraz na linii nr 68 prowadzącej z Lublina do Przeworska.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. kompleksowo przebudowały najistotniejszy dla lokalnego ruchu kolejowego most w Krasnymstawie na linii nr 69. Prace objęły jego konstrukcję oraz tory. Umocniony został także nasyp kolejowy, wybudowano nowe schody i barierki ochronne.

Dzięki przebudowie obiekt zapewnia bezpieczną i zgodną z rozkładem jazdę składów regionalnych m.in. z Lublina do Rejowca i do Stalowej Woli.

Duży zakres prac objął także most nad rzeką Uherką w Chełmie. Zarządca infrastruktury oprócz ułożenia nowych torów, wymienił przęsła i przebudował przyczółki. Prace pozwoliły poprawić parametry obiektu (większy nacisk) i dostosować go do kolei szerokotorowych, co znacznie zwiększyło na tej linii możliwości pracy przewoźników towarowych.

40 – letni wiadukt nad łącznicą Zadębie - Adampol oraz most nad rzeką Jelnia w Stalowej Woli przeszły naprawę konstrukcji i podpór. Takie same prace zostały wykonane na 170 – metrowym moście granicznym nad Bugiem w Dorohusku. Ponadto wszystkie trzy obiekty zostały dostosowane do obsługi składów poruszających się po szerokich torach. Pozwoli to m.in. na sprawniejszy przejazd pociągów towarowych i pasażerskich zza wschodniej granicy do Polski.

W województwie lubelskim PLK prowadzi również prace na dwóch innych obiektach. Remonty trwają na 111 - letnim moście nad Potokiem Łosienieckim oraz na liczącym 60 lat wiadukcie nad rzeką Sopot. Oba obiekty przeszły już przebudowę konstrukcji. Obecnie prowadzone są prace torowe – tak zaplanowane, że nie mają wpływu na ruch pociągów. Po zakończeniu robót, pociągi pasażerskie pojadą 100 km/h. Najważniejszym efektem prac będzie jednak większa nośność obiektów, która w znacznym stopniu usprawni ruch towarowy.

Koszt prac na 7 mostach w województwie lubelskim to ponad 7 mln zł.

Bieżące utrzymanie linii kolejowych oraz obiektów inżynieryjnych – mostów i wiaduktów jest nie mniej ważne, niż prowadzone obecnie na wielką skalę modernizacje. Dzięki stałej kontroli linii i szybkim naprawom, pociągi kursują zgodnie z rozkładem – bez ograniczeń prędkości. Prace przywracają również właściwy wygląd obiektów, które są świadectwem techniki kolejowej i często ciekawym, charakterystycznym elementem krajobrazu.  
Źródło: Polskie Linie Kolejowe