Znowelizowana ustawa antylichwiarska zaczęła obowiązywać już w połowie grudnia 2022 roku. Natomiast nie wszystkie jej przepisy. Od 18 maja br. zaczną działać, m.in. uregulowania dotyczące zdolności kredytowej, które zostały opisane w ustawie bardziej szczegółowo. Przewidziano również poważne konsekwencje dla pożyczkodawców, którzy zdecydują się na naruszenie obowiązku weryfikacji zdolności kredytowej, czy na finansowanie klientów, którzy mieli problemy ze spłatą wcześniejszych pożyczek.

USTAWA z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie >>

Czytaj: Pozaodsetkowe koszty kredytu będą niższe - częściowo weszła w życie ustawa antylichwiarska>>

Lepsza pozycja konsumenta

- Trudno powiedzieć w jaki sposób zmiany wpłyną na praktykę rynkową, niemniej jednak będą mieć one istotny wpływ na działalność instytucji pożyczkowych, przede wszystkim poprzez wzmocnienie pozycji konsumenta oraz jego ochronę przed zbyt dużymi kosztami. Nowe przepisy bez wątpienia będą generować dodatkowe koszty prowadzenia działalności dla instytucji pożyczkowych, co niestety może skutkować ich przerzuceniem na konsumentów, którzy zapłacą więcej za obsługę umowy. Konsument zatem przed zawarciem umowy powinien dokładnie przeanalizować jej treść pod kątem jej zgodności z nowymi przepisami – mówi adwokat Karolina Kwiatkowska, partner kancelarii Czupajło Ciskowski & Partnerzy.

Czytaj w LEX: Przestępstwo lichwy - KOMENTARZ PRAKTYCZNY >>>

Znaczny wzrost kosztów oraz ograniczenie swobody prowadzenia działalności może spowodować również zakończenie prowadzenia działalności przez wiele instytucji pożyczkowych działających aktualnie na rynku. Należy pamiętać, że odtąd każda instytucja pożyczkowa będzie zobowiązana do dzielenia się informacjami o udzielonych pożyczkach i nieterminowych spłatach z biurem informacji kredytowej lub przesyłać informacje do biura informacji gospodarczej.

- Pozytywnie natomiast należy ocenić to, że zmiany wprowadzają objęcie działalności instytucji pożyczkowych nadzorem KNF. Instytucje pożyczkowe zobligowane będą do przekazywania sprawozdań kwartalnych i rocznych do KNF, a brak wywiązania się z tych obowiązków będzie skutkował nałożeniem sankcji na te podmioty. Ta część przepisów ustawy ma wejść w życie 1 stycznia 2024 roku – dodaje ekspertka.