W dniu 26 stycznia odbyła się Konferencja „Ochrona Danych Osobowych – Wyzwania 2022”, którą  zorganizowała Kancelaria Radców Prawnych – Lubasz i Wspólnicy. W jej tracie odbyły się  dwa panele dyskusyjne, w których udział wzięli  specjaliści z dziedziny ochrony danych osobowych. Prawo.pl było patronem medialnym.

Konferencję nie przypadkowo zorganizowano 26 stycznia. W styczniu w dniach 26 i 28 obchodzone są bowiem kolejno Dzień Inspektorów Ochrony Danych i Dzień Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

Wśród uczestników dyskusji byli  m.in.: była prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – dr Edyta Bielak-Jomaa, dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance w Wonga.pl – mec. Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec, wiceprezes zarządu PIIT, specjalizujący się w cyberbezpieczeństwie i ODO – mec. Xawery Konarski, naczelnik Wydziału Legislacji w Departamencie Orzecznictwa i Legislacji UODO – Weronika Kowalik, współzałożycielka i prezeska Fundacji Panoptykon – mec. Katarzyna Szymielewicz oraz inicjator i dyrektor Viadrina Compliance Center – prof. Bartosz Makowicz.

Uczestnicy  dyskusji byli zgodni, że wdrożenie  przepisów o sygnalistach ni jest takie proste. I wciąż jeszcze pokutuje przekonanie, że sygnalista to donosiciel, któremu nie można ufać, ale to  pomału zmienia się.

Sygnalista to nie donosiciel

Mec. Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec mówiła, że procedury dotyczące sygnalistów są wdrażane w  Wonga.pl od ośmiu lat. – Jesteśmy częścią grupy kapitałowej z W. Brytanii. Pamiętam, jak osiem lat temu  koledzy z Londynu przetłumaczyli procedury na język polski, ale ich  wdrożenie wcale nie  okazało się łatwe. Najpierw musieliśmy zbudować zaufanie do sygnalistów. Pokutowało bowiem przekonanie, że to donosiciele nie działający w dobrej wierze

Prelegenci zastanawiali się, czy inspektor ochrony danych osobowych może  być jednocześnie przyjmującym zgłoszenia od sygnalisty.

Dr Edyta Bielak-Jomaa uważa, że inspektor nie może pełnić takiej funkcji. - To są zupełnie dwa różne postępowania, choć z formalnego punktu widzenia nie ma zakazu. Dyrektywa o sygnalistach  nie zabrania osobie obsługującej kanał łączenia zadań, ale czy inspektor może wykonywać funkcje inne niż wynikające z przepisów  o RODO – wyjaśnia. Jej zdaniem może on  pełnić tylko te funkcje o których mówią przepisy o ochronie danych osobowych.

Kultura sygnalisty, czy istnieje  

Podczas konferencji rozmawiano również o  kulturze informowania o nieprawidłowościach. Zastanawiano się,  czy istnieje w Polsce i jak wypadamy na tle Niemiec.

Prof. Bartosz Makowicz uważa, że nie da się wprost dokonać takiego porównania. - Nawet w Niemczech istnieją różnice między krajami związkowymi. Polskiej kulturze najbliżej tej ze wschodnich krajów związkowych – twierdzi.

Dyskutowano również o tym, co robić, by budować świadomość wśród pracowników, że sygnalizowanie nieprawidłowości jest pożądane i by naruszać prawa do prywatności.

Mec. Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec opowiadała m.in. o tym, że mimo, że procedury w Wonga.pl funkcjonują od lat to wciąż firma informuje pracowników, stale bowiem ich przybywa. - Niezależnie od procedury prowadzimy  działania wspierające. Stworzyliśmy  m.in. filmik informujący o sygnalistach , organizujemy pogadanki przy kawie – wyliczała.