Wdrożeniu będzie towarzyszył specjalny program inkubacji klienta finansowego na rzecz przedsiębiorczości i rynku pracy, podejmowany we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. IF PUE.

Komisja Europejska wspiera dostępność mikrofinansowania pożyczek do wysokości 25 tys. euro, przeznaczonych dla najmniejszych przedsiębiorców oraz osób napotykających bariery w wejściu na rynek pracy. W ramach EaSI, Inicjatywa Mikro uruchomi specjalny program pożyczkowy objęty unijną gwarancją. Gwarancja UE jest bezpłatna i realizowana poza reżimem pomocy publicznej, co oznacza brak konieczności obciążania (klienta i pośrednika) uciążliwymi ryzykiem i obowiązkami sprawozdawczymi. Pośrednik musi za to stosować „Europejski kodeks dobrego postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów”. Oferta Inicjatywy Mikro dedykowana jest podmiotom w tzw. luce finansowej, nie konkuruje więc ani nie wypiera z rynku oferty bankowej.

Z nowej oferty ma skorzystać do połowy 2018 r. ponad 6000 polskich mikroprzedsiębiorców.

Inicjatywa Mikro i KPK opracowały i ogłosiły również uruchomienie działań wspierających wdrożenie instrumentów UE w postaci Programu inkubacji klienta finansowego na rzecz przedsiębiorczości i rynku pracy „IMPULS”. Będzie to specjalny program współpracy z rynkiem finansowym, mający na celu umożliwienie podejmowania działalności gospodarczej i zatrudnienia poprzez udostępnienie usług finansowych i mentoringu klientom odrzucanym przez komercyjny rynek finansowy. Osoby te po pewnym czasie, po uzyskaniu przez nich odpowiedniego stopnia dojrzałości biznesowej i zdolności np. do uzyskania kredytu bankowego, będą ponownie włączane do standardowego (nie wspieranego już preferencyjnie przez podatników) obrotu gospodarczego. W razie powodzenia programu w zakresie programu "EaSI”, rozważane jest rozszerzenie go na inne instrumenty.