Wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/30/UE z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE to główny cel projektu nowelizacji ustawy – Prawo geologiczne i górnicze.

Jak wskazuje resort, celem opracowanych zmian jest wzmocnienie i uzupełnienie istniejących w obecnie obowiązujących przepisach rozwiązań służących ograniczeniu występowania poważnych awarii (oraz ich skutków), które mogą wystąpić w związku z wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego w granicach obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Dowiedz się więcej z książki
Prawo geologiczne i górnicze. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł
Ponadto, w ocenie Ministerstwa, nowelizacja ustawy podniesie poziom ochrony środowiska morskiego i gospodarek przybrzeżnych przed zanieczyszczeniami powstałymi w wyniku prowadzenia tego typu działalności. 

Zachęcamy do zapoznania się z projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.
Źródło: Ministerstwo Energii