Liczba mieszkań budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe w Polsce systematycznie spada. Według danych GUS w ubiegłym roku spadek ten wyniósł prawie 30 proc. w stosunku do 2009 roku.
Posłowie PO upatrują źródeł takiego stanu rzeczy w zawikłanym i nieprzejrzystym prawie regulującym działania spółdzielni, dlatego postanowili je zmienić. Wśród najważniejszych zmian, jakie ma wprowadzić nowa ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych jest kwestia praw do lokali. Autorzy projektu chcą, by z mocy ustawy wystarczyło złożenie wniosku osoby mającej prawo własnościowe do mieszkania spółdzielczego, by została ona wpisana w księgach wieczystych jako właściciel. Projekt zakłada również nową formułę związania członkostwa w spółdzielni z prawem do lokalu. Reguluje też problem bloków stojących na gruntach, do których spółdzielnia nie ma tytułu prawnego. Rok po wejściu w życie nowych przepisów spółdzielnia nabędzie prawo do takiej działki na zasadzie zasiedzenia. Projekt jest po pierwszym czytaniu w Sejmie.
Źródło: Money.pl, 21 lutego 2011 r., Bartosz Wawryszuk, Agnieszka Zawadzka
Data publikacji: 22 lutego 2011 r.