Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. poz. 941) ma wejść w życie 1 grudnia 2013 r. Nowe przepisy umożliwiają wyszukiwanie ksiąg wieczystych w Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych na podstawie np. danych właściciela nieruchomości. Do swobodnego przeglądania elektronicznych ksiąg wieczystych nowelizacja uprawnia: Policję, organy kontroli skarbowej, organy podatkowe, NIK, ZUS, sądy, prokuraturę, komorników sądowych, notariuszy i Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa. Zmiany mają ułatwić ustalanie majątku dłużnika oraz zwiększyć efektywność egzekucji i bezpieczeństwo finansowe podmiotów gospodarczych.

Posłowie PO wnieśli jednak do Sejmu projekt ustawy (druk nr 1816), która przekłada termin wejścia w życie nowelizacji do 1 lipca 2014 r. Powodem są opóźnienia we wdrożeniu systemu informatycznego potrzebnego do obsługi Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych, spowodowane odwołaniami od przetargów.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się na wtorkowym posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która poparła zmianę, sugerując, by weszła w życie 30 listopada 2013 r. (w pierwotnej wersji projektu datą wejścia w życie nowelizacji jest dzień ogłoszenia, co - gdyby nastąpiło po 1 grudnia 2013 r. - byłoby niezgodne z zasadami techniki prawodawczej).