NIK zwiększy kontrole nad projektami infrastrukturalnymi

Najwyższa Izba Kontroli wzmocni kontrole realizacji i przetargów dużych projektów infrastrukturalnych, m.in. inwestycji drogowych, kolejowych i informatycznych. To właśnie w tych obszarach dochodzi do największych nieprawidłowości. Izba przyjrzy się także bliżej procesom legislacyjnym i oceni skutki działania poszczególnych ustaw.

Nowy prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski obiecuje wzmocnienie kontroli na tych obszarach, w których ryzyko naruszeń przepisów jest największe, czy przy dużych projektach i przetargach drogowych, kolejowych i informatycznych, związanych z wykorzystaniem funduszy europejskich. Intencją Izby jest zwiększenie efektywności swojego systemu kontroli w skali całego kraju. Oznacza to, że będzie ona przeprowadzać kontrole systemowe i przedstawiać wnioski, które umożliwią wprowadzanie zmian na lepsze. Rozszerzenie kompetencji NIK-u w wymienionych obszarach podyktowane jest również zaostrzeniem przepisów unijnych. Zaostrzenie kontroli dotyczyć będzie również przetargów. Zdaniem szefa NIK, podczas wyłaniania wykonawców inwestycji coraz częściej dochodzi do licznych nieprawidłowości, które powodują poważne konsekwencje, w tym opóźnienia i straty finansowe. Poważnym problemem według prezesa NIK jest fakt, że w Polsce często wyłącznym kryterium jest cena, co czasami prowadzi do tego, że wygrywają mało wiarygodne firmy i przerywają realizację inwestycji, nie będąc w stanie jej przeprowadzić, co wiąże się z dużymi stratami dla ogółu obywateli. Prezes NIK wskazuje również na potrzebę zwiększonej kontroli przyjmowanego przez parlament prawa.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.newseria.pl, stan z dnia 19 września 2013 r.

Data publikacji: 19 września 2013 r.