Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.

PYTANIE:
Czy przedsiębiorca prowadzący we własnym zakresie serwis elektrycznych pojazdów trakcyjnych może przekazać zużyte akumulatory przemysłowe firmie posiadającej zezwolenie na zbieranie (zezwolenie na zbieranie odpadu o kodzie 16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe)?
Czy nie stoi to w sprzeczności z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.) - dalej u.b.a. (nie zostały tam wymienione firmy zajmujące się zbieraniem odpadów)?

ODPOWIEDŹ:
Użytkownik akumulatorów przemysłowych nie może przekazać odpadów w postaci zużytych akumulatorów przemysłowych do zbierającego tego typu odpady, innego niż wymieniony w przepisach u.b.a.

UZASADNIENIE:
W art. 45 ust. 2 u.b.a. wymieniono enumeratywnie odbiorców m.in. zużytych akumulatorów przemysłowych, którym użytkownik jest obowiązany przekazać te odpady. Lista ta obejmuje:
- sprzedawców detalicznych baterii przemysłowych lub akumulatorów przemysłowych;
- podmioty prowadzące usługi w zakresie wymiany zużytych baterii przemysłowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych;
- prowadzących zakład przetwarzania zużytych baterii przemysłowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych;
- wprowadzających baterie przemysłowe lub akumulatory przemysłowe.
Na liście tej nie znalazły się podmioty zbierające zużyte baterie i akumulatory przemysłowe.
W związku z powyższym użytkownik akumulatorów przemysłowych, a - jak rozumiem - z takim podmiotem mamy do czynienia w opisanym przypadku, nie może przekazać zużytych baterii i akumulatorów podmiotowi zbierającemu odpady w postaci zużytych akumulatorów przemysłowych.
 
Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.