Nowe akty to:

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. poz. 506) oraz

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. poz. 507).

Plany zadań ochronnych i plany ochrony dla obszarów Natura 2000 opracowuje się w celu zapewnienia, że stan siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotami ochrony, pozostanie we właściwym stanie ochrony lub stan ten zostanie przywrócony. Wiele działań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wymaga nakładów finansowych i zmiany organizacji pracy, w związku z czym konieczne stało się zapewnienie źródła finansowania dla realizacji ww. Zmiana rozporządzeń umożliwia dalsze finansowanie tych działań.

Plany zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, ustanowione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zostaną dostosowane do jego wymogów w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

Źródło: www.gdos.gov.pl