W 2010 r. najszybciej sprzedawały się mieszkania oddane do użytkowania już po 2000 roku, wynika z danych Emmerson.
W każdym z trzech rozpatrywanych miast – Warszawie, Krakowie, i Wrocławiu – największych rynków mieszkaniowych kraju, mieszkania te stanowiły najwyższy odsetek. Drugie miejsce zajęły mieszkania oddane po 1970 roku, których odsetek stanowił około jednej trzeciej zarówno w Warszawie, Krakowie, jak i we Wrocławiu. Najmniejszy odsetek stanowią lokale w budynkach wzniesionych przed 1970 rokiem, przy czym najniższy ich udział zanotowano w Krakowie.
Źródło: Pb.pl, 5 stycznia 2011 r., Krzysztof Nowak, Dział Badań i Analiz Emmerson S.A.
Data publikacji: 7 stycznia 2011 r.