Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała nagrodę „Kryształ Przetargów Publicznych 2011" dla najlepszego zamawiającego w kategorii „Inwestycje wpływające na poprawę jakości życia obywateli" za wykonanie robót budowlanych związanych z budową obwodnicy Gołdapi w ciągu drogi krajowej nr 65. Organizatorem nagrody jest miesięcznik "Przetargi Publiczne".
Celem tej nagrody jest promocja i upowszechnianie stosowania najlepszych zasad i praktyk w dziedzinie zamówień publicznych. Nagrody te otrzymują zamawiający, którzy przeprowadzają postępowania w sposób przejrzysty i nienaruszający zasad uczciwej konkurencji, doprowadzając do wyboru najkorzystniejszej oferty. W skład Kapituły wchodzą eksperci, będący największymi autorytetami w dziedzinie zamówień publicznych w Polsce - osoby dysponujące szeroką wiedzą oraz bogatym doświadczeniem.
Źródło: www.gddkia.gov.pl

Data publikacji: 13 października 2011 r.