Rada Ministrów skorzystała z uprawnień, jakie mu daje obowiązująca od 29 lutego 2020 roku nowelizacja ustawy o zasadach zarządzania
mieniem państwowym. Zgodnie z jej  art. 8 ust. 2 może przekazać premierowi lub innemu członkowi rządu wykonywanie uprawnień do wykonywania prawa z akcji Skarbu Państwa.

W rządowym Centrum Legislacji pojawił się stosowny projekt rozporządzenia. Przewiduje on wykreślenie z listy podmiotów nadzorowanych przez ministra aktywów państwowych  czterech instytucji: Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR, któremu szefuje Paweł Borys). Nadzór nad nimi przejmie premier, czyli Mateusz Morawiecki.

Czytaj również: Jest pakiet antykryzysowy dla przedsiębiorców i pracowników >>

Może to się wiązać z realizacją tzw. tarczy antykryzysowej. Jak wiadomo składa się ona z pięciu filarów. Pierwszy to ochrona pracowników przed utratą miejsc pracy (o wartości 30 mld zł), drugi dla przedsiębiorców (74,2 mld zł), trzeci dla służby zdrowia (7,5 mld zł), czwarty dla zabezpieczenia systemu finansów (70,3 mld zł) i piąty to inwestycje publiczne (30 mld zł). Całkowitą wartość pakietu rząd szacuje na 212 mld zł,  czyli blisko 10 proc. PKB. Znaczna część z nich będzie w gestii instytucji, nad którymi nadzór ma przejąć premier. PFR ma uruchomić dodatkowe środki na dokapitalizowanie dużych i średnich firm - łącznie o wartości 6 mld zł, a KUKE nowe ubezpieczenia transakcji handlowych.