Inwestycja jest następstwem realizacji programu badawczo-rozwojowego „Czyste powietrze dla Śląska”. Jego uczestnikami są Polski Koks, Jastrzębska Spółka Węglowa, Politechnika Śląska, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Stowarzyszenie Klaster Kotlarski.

Program ma łączyć potencjał naukowy i techniczny tych instytucji na rzecz rozwiązań dla ekologicznego spalania produktów grupy węglowo-koksowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jego efektem jest właśnie uruchomiony w Suszcu Zakład Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych, który specjalną metodą wytwarza przyjazne środowisku węglowe brykiety. Ich spalanie umożliwi bardzo dużą redukcję emisji do atmosfery najbardziej szkodliwych toksyn i pyłu. Gotowe brykiety spalają się o wiele lepiej, powodując, że do powietrza trafia o 90% mniej pyłów i o prawie 100% mniej tlenków węgla i rakotwórczego benzo-?-pirenu.

Nowe paliwo, nadające się do spalania we wszystkich typach kotłów stosowanych w gospodarstwach domowych jak i obiektach użyteczności publicznej, oprócz walorów ekologicznych cechuje wysoka wartość opałowa i konkurencyjność na rynku węglowym. To się po prostu wszystkim opłaca.

www.wfosigw.katowice.pl