Inwestor zamierzający wybudować biogazownię rolniczą w gminie Dzikowiec otrzymał już decyzję o warunkach zabudowy, a także decyzję środowiskową. Władze Dzikowca nie nakazały jednocześnie inwestorowi sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. „Potencjalny inwestor zwrócił się do nas o wydanie decyzji środowiskowej. Ze względu na to, że jest to inwestycja nie oddziaływująca w sposób znaczący na środowisko, po zapoznaniu się z opiniami Sanepidu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, gmina odstąpiła od sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Planowana przez inwestora biogazownia ma mieć bowiem zaledwie 0,5 MW mocy” - informuje na łamach podkarpackiej Strefy Biznesu Krzysztof Klecha, wójt Dzikowca.

– Nieprzyjemnych zapachów nie będzie, bo wysłodki mają być przywożone i przechowywane w szczelnych rękawach foliowych - tłumaczy wójt Dzikowca. Za substrat w biogazowni mają posłużyć również słoma i siano.

Na terenie gminy Dzikowiec ma też powstać farma fotowoltaiczna o mocy 1,5 MW. Inwestor - spółka Bioenergia Dzikowiec - otrzymał już pozytywną decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Koszt inwestycji szacuje się na 10 mln zł.

Źródło: www.gramwzielone.pl