Pytanie
W 2009 r. pracodawca zwrócił się do pracownika o dostarczenie świadectwa pracy za okres, który był jej zaliczany do stażu pracy i był wykazany w przebiegu pracy zawodowej. Pracownica twierdziła wówczas, iż nie ma tego świadectwa pracy. W chwili obecnej gdy zbliża się okres wypłaty nagrody jubileuszowej, pracownica przyniosła ksero z legitymacji ubezpieczeniowej.
Czy jest to wystarczający dowód do potwierdzenie tego stażu?
Firma, w której była zatrudniona istnieje (jest to Akademia Rolnicza w Krakowie).
Czy pracownik powinien okazać pracodawcy pismo z Akademii stwierdzające brak możliwości wydania odpisu świadectwa pracy?