Pytanie
Pracownik niepełnosprawny jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i stosuje się do niego art. 15 ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji.
Czy jeżeli wystąpi on do lekarza z wnioskiem o zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych, a lekarz wyrazi na to zgodę, to nie obowiązuje go już norma z art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji, ale norma ogólna z art. 129 § 1 k.p.?
Czy może wymieniona norma z k.p. będzie obowiązywała tylko, jeżeli pracownik uzyska od lekarza zgodę na niestosowanie wobec niego całego art. 15 ustawy o rehabilitacji (a w szczególności art. 15 ust. 1 - zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy)?