Pytanie
Pracownik zawarł z pracodawcą umowę w sprawie refundacji kosztów dokształcania.
1) Pracownik nie ukończył nauki ze względu na zamknięcie oddziału szkoły w mieście w którym studiował.
Czy musi zwrócić koszty poniesione pracodawcy? Jeśli pracodawca odstąpi od zwrotu kosztów dokształcania nauki to czy po stronie pracownika powstaje przychód i czy należy go opodatkować i oskładkować?
2) Pracownik został zwolniony, nie ukończył dokształcania na jakie otrzymał środki. Pracodawca nie żąda zwrotu kosztów nauki.
Czy po stronie byłego pracownika powstaje przychód? Jeśli tak to jak go wykazać w jakim PIT?
3) Pracownik ukończył dokształcanie, ale zwolnił się przed terminem określonym w umowie (Pracownik miał przepracować 3 lata od daty ukończenia dokształcania a pracował 2 lata). Pracodawca jednak odstąpił od zwrotu proporcjonalnych kosztów.
Czy istnieje przychód po stronie pracownika?