Umowę podpisali: Roman Ptak, jako burmistrz gminy-lidera projektu oraz Mariusz Kasprzyk - przedstawiciel Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, dzięki której przekazana zostanie dotacja szwajcarska. Na podpisaniu obecni byli przedstawiciele wszystkich gmin biorących udział w projekcie: Artur Kozioł – burmistrz Wieliczki, Stanisław Żak – zastępca burmistrza Skawiny oraz Zbigniew Strączek - wójt Kłaja. Byli także Stanisław Kracik – pomysłodawca projektu, Wojciech Kozak - wicemarszałek województwa małopolskiego, Dominique Favre - przedstawiciel strony szwajcarskiej, przedstawiciele firmy InfoSolution przygotowującej projekt, a także radni i sołtysi z gminy Niepołomice.

Źródło: www.niepolomice.eu