- Porozumienie paryskie jest szansą dla zrównoważonego rozwoju świata, w tym Polski. W odróżnieniu od Protokołu z Kioto stawia sobie ono za cel zmniejszenie koncentracji CO2 w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej i jak najbardziej efektywnie. Możemy tego dokonać na dwa sposoby – poprzez redukcję emisji dzięki nowym technologiom, ale także poprzez pochłaniania gazów cieplarnianych przez lasy - zaznaczył minister Szyszko

Minister zaznaczył, że porozumienie gwarantuje nam dalsze korzystanie ze złóż węgla kamiennego i brunatnego. - Polska posiada bogate złoża węgla kamiennego i brunatnego. Porozumienie paryskie gwarantuje nam, że dalej będziemy mogli korzystać z tych zasobów. Emisję będziemy redukować, między innymi, poprzez stosowanie najnowszych technologii przy budowie nowych bloków energetycznych. Z drugiej strony wykorzystamy proces pochłaniania CO2 przez lasy. Dzięki temu możemy nie tylko zmniejszać koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze, ale także wykorzystać go do regeneracji gleb i lasów, a przez to wpływać na poprawę jakości wody, powietrza i ochronę bioróżnorodności. Te działania wpisują się w politykę zrównoważonego rozwoju i mogą być przykładem dla innych państw - dodał minister Jan Szyszko.

Minister podziękował także wszystkim, którzy przyczynili się do zawarcia i ratyfikacji porozumienia paryskiego, w tym premier Beacie Szydło, prezydentowi Andrzejowi Dudzie, posłom, senatorom oraz wszystkim zaangażowanym osobom. - Ten sukces w dążeniu do zawarcia porozumienia był możliwy tylko dzięki konsekwentnemu działaniu polskiego rządu, które ma miejsce począwszy od konferencji COP21 w Paryżu (grudzień 2015 r.)  -dodał minister Jan Szyszko.

Unijna polityka klimatyczna powinna wynikać z porozumienia paryskiego

Wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej Paweł Sałek, podczas briefingu prasowego, zaznaczył z kolei, że Polska podejmuje aktywne działania na forum Unii Europejskiej, aby zapisy porozumienia paryskiego przenieść także do europejskiej polityki klimatycznej. - Dobrowolność, własna polityka surowcowa, własna ścieżka dojścia, aby osiągnąć cele polityki klimatycznej są dla nas bardzo istotne. Liczymy, że na bazie porozumienia paryskiego uda się te kwestie uwzględnić w dokumentach, które będą powstawać w Europie. Dyskutowaliśmy o tym, między innymi, podczas ostatniego nadzwyczajnego posiedzenia Rady UE ds. Środowiska w Brukseli - powiedział wiceminister Paweł Sałek.

Rada w Brukseli dotyczyła ratyfikacji porozumienia paryskiego przez Unię Europejską. Podczas posiedzenia delegacji pod przewodnictwem prof. Jana Szyszko i wiceministra Pawła Sałka udało się zabezpieczyć polskie interesy. Unia Europejska przyjęła fakt, że polska gospodarka jest oparta na węglu, dlatego do zmniejszenia koncentracji CO2 w atmosferze mamy dążyć zgodnie z porozumieniem paryskim m.in. poprzez pochłanianie tego gazu przez lasy.

Wiceminister Paweł Sałek zaznaczył także, że podczas najbliższej Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów w sprawie zmian klimatu COP22 w Marrakeszu Polska będzie jednym z kilku państwu UE, które ratyfikowały porozumienie paryskie. To daje nam możliwość indywidualnego reprezentowania naszego stanowiska. Konferencja COP22 w Marrakeszu odbędzie się w dniach 7-18 listopada 2016 r.

Do tej pory porozumienie ratyfikowały takie państwa jak m.in.: Chiny, Stany Zjednoczone, Brazylia, Kanada, Meksyk oraz państwa UE: Austria, Francja, Niemcy, Węgry, Malta, Portugalia i Słowacja.