Procedury realizacji Porozumienia paryskiego to główny temat spotkania przygotowawczego do 22. sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. W pre-COP w Marrakeszu udział bierze Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej - informuje resort środowiska.

MŚ wskazuje, że podczas spotkania przygotowawczego do COP 22 ministrowie ds. środowiska dyskutowali m.in. na temat finansowania klimatycznego, transferu technologii oraz budowania potencjału do podejmowania działań mających na celu ograniczanie koncentracji gazów cieplarnianych.

Wiceminister Sałek zwrócił uwagę, że Polska posiada bogate złoża węgla kamiennego i brunatnego, a porozumienie paryskie gwarantuje nam, że dalej będziemy mogli korzystać z tych zasobów.

- Porozumienie paryskie jest szansą dla zrównoważonego rozwoju świata, w tym Polski. W odróżnieniu od Protokołu z Kioto stawia sobie ono za cel zmniejszenie koncentracji CO2 w atmosferze jak najszybciej, jak najtaniej i jak najbardziej efektywnie. Możemy tego dokonać na dwa sposoby – poprzez redukcję emisji dzięki nowym technologiom, ale także poprzez pochłaniania gazów cieplarnianych przez lasy. Dzięki temu możemy nie tylko zmniejszać koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze, ale także wykorzystać go do regeneracji gleby i lasów, a przez to wpływać na poprawę jakości wody, powietrza i ochronę bioróżnorodności – powiedział wiceminister Sałek.

Wiceminister Sałek podkreślił również, że działania te wpisują się w politykę zrównoważonego rozwoju i mogą być przykładem dla innych państw.

- Dobrowolność, własna polityka surowcowa, własna ścieżka dojścia, aby osiągnąć cele polityki klimatycznej są dla nas bardzo istotne. Liczymy, że na bazie Porozumienia paryskiego uda się te kwestie uwzględnić w tych dokumentach, które będą powstawać w ramach procesu negocjacyjnego – zaznaczył.