Propozycję organizacji COP24 w Polsce, w imieniu polskiego rządu, zgłosił minister Jan Szyszko. - Polityka klimatyczna jest dla Polski bardzo ważna. Dobrym przykładem naszego zaangażowania w tym obszarze jest, między innymi, realizacja naszych zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto. Polska zredukowała swoją emisję CO2 o 32 proc. względem wymaganych 6 proc. przy jednoczesnym wzroście gospodarczym – powiedział minister Szyszko podczas wystąpienia na sesji plenarnej konferencji COP22 w Marrakeszu.

Minister Szyszko wskazał, że dowodem zaangażowania w działania na rzecz ochrony klimatu są także starania o organizacje kolejnego szczytu. - Dowodem naszego zaangażowania w działania na rzecz ochrony klimatu są także starania polskiego rządu o organizację kolejnego szczytu klimatycznego. To, że powierzono nam ten zaszczyt jest dla Polski wielkim sukcesem – dodał minister Jan Szyszko.

Polska polityka klimatyczna ma być ukształtowana w oparciu o lasy wychwytujące dwutlenek węgla z atmosfery (leśne gospodarstwa węglowe) oraz odnawialne źródła energii, w tym przede wszystkim rozwój geotermii.

- Podczas konferencji COP24 będziemy chcieli pokazać innym państwom, jak doprowadzić do neutralności emisji, posługując się innowacją oraz techniką wchłaniania CO2 przez glebę i lasy. Jako dowód naszych dokonań Polska chciałaby także zaproponować badania nad ekonomicznymi uwarunkowaniami redukcji dwutlenku węgla poprzez wychwytanie go przez lasy i glebę dla zrównoważonego rozwoju świata. My chcemy wiedzieć; co jest bardziej efektywne, wchłanianie czy redukcja. I to w różnych częściach świata, nie tylko z punktu widzenia temperatur, ale także różnorodności gatunków, zmniejszenia głodu i produkcji żywności - argumentował minister Jan Szyszko.

Decyzja o organizacji szczytu klimatycznego COP24 w Polsce w 2018 r. zapadła w piątek wieczorem podczas szczytu klimatycznego COP22 w Marrakeszu. 

(Źródło: Ministerstwo Środowiska)

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów