Ministerstwo Środowiska informuje, że selektywne zbieranie odpadów polega na oddzieleniu surowców od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które charakteryzują się takimi samymi właściwościami i charakterem. Posegregowane przestają być śmieciami, a stają się wartościowymi surowcami do ponownego przetworzenia.

1 lipca 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie wprowadza jednakowy model selektywnego zbierania śmieci na terenie całego kraju.

- Składowanie to najgorsza metoda zagospodarowania odpadów, marnotrawstwo surowców i potencjalne niekorzystne oddziaływanie na środowisko dla ludności lokalnej. Chcemy poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych. Dlatego od 1 lipca będą dzielone na cztery frakcje - powiedział wiceminister Sławomir Mazurek. - Rozporządzenie ws. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest wzmocnieniem dobrej praktyki, która już w wielu polskich samorządach funkcjonuje. 1400 gmin w Polsce już segreguje na frakcje, które są podane w rozporządzeniu - dodał Mazurek.

Czytaj: Od lipca nowe zasady segregacji odpadów >>>

Minister podkreślił, że rozporządzenie to określa minimalne wymagania. Ponadto nawiązał także do w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. - Przed nami ważne wyzwanie, które wiąże się z gospodarką obiegu zamkniętego. Zmieniamy podejście z linearnego na podejście, w którym domykamy obieg i staramy się dostarczyć do gospodarki wysokiej jakości surowce, tak aby redukować ilość surowców pierwotnych - podkreślił wiceminister Mazurek.

Rozporządzenie przewiduje, że pojemniki należy dostosować do wymogów lub zastąpić pojemnikami spełniającymi wymagania, w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia 1 lipca 2017 r.

Ministerstwo Środowiska wskazuje, że zgodnie z dyrektywami UE Polska do 2020 r. musi osiągnąć 50 proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Osiągnięty w naszym kraju w 2015 r. poziom recyklingu wspomnianych 4 frakcji wyniósł tylko 26 proc. - Obserwujemy wzrost recyklingu na poziomie 0,7 proc. – zaznaczył wiceminister Mazurek. - To jest bardzo niski poziom - dodał.

Nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na Polskę kar pieniężnych do 300.000 euro - wskazuje resort środowiska.

Źródło: Ministerstwo Środowiska  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów