Od 10 lipca w Monitorze Sądowo-Gospodarczym nie były publikowane ogłoszenia o wpisach do Krajowego Rejestru Sądowego Pozostałe części, np. ogłoszenia o upadłości, o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności były, ale wpisów nie. Dlaczego?

 


Wpisy w monitorze wrócą 14 sierpnia

Ministerstwo Sprawiedliwości wyjaśniło nam, że przejściowy brak publikacji ogłoszeń o wpisie do KRS wynika z wprowadzanych zmian technologicznych do systemu przesyłania komunikatów. Zapewniło jednocześnie, że nieopublikowane w monitorze informacje  zostaną chronologicznie uzupełnione.

- Przywrócenie procesu publikacji nastąpi 14 sierpnia 2020 r. w numerze 158 Monitora Sądowego i Gospodarczego. Priorytetem jest publikacja wpisów na bieżąco, tak jak to było do tej pory - podkreśla resort.

Obrót gospodarczy może korzystać z eKRS

Prof. Katarzyna Bilewska, adwokat, partner w kancelarii Dentons , kierownik Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zauważa jednak, że większość danych, które są ogłaszane w MSiG są udostępniane też w eKRS. - Sąd wydaje postępowanie o wpisie, i jednocześnie nakazuje publikację ogłoszenia w monitorze i oraz systemie informatycznym. Dane więc są w systemie eKRS i powinny być widoczne w odpisach. Oczywiście MSiG to ważne, dodatkowe źródło informacji, ale przejściowy brak publikacji, nie powinien być odczuwalny w obrocie gospodarczym - mówi prof. Bilewska.