- By starannie przygotować realizację inwestycji, polegającej na budowie szlaku via Carpatia, zdecydowałem o powołaniu Zespołu, którego celem będzie koordynacja działań związanych z realizacją tej trasy na terenie Polski – powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Resort wskazuje w komunikacie, że realizacja korytarza via Carpatia na terytorium Polski jest dla MIB priorytetem. W związku z powyższym, konieczne jest zintensyfikowanie prac na brakujących odcinkach dróg, którymi korytarz ten biegnie przez terytorium naszego kraju. MIB wskazuje, że jednym z elementów intensyfikacji tych prac jest powołanie Zespołu.

Do zadań Zespołu będzie należało monitorowanie aktualnego stanu przygotowań i realizacji szlaku via Carpatia w Polsce, koordynowanie działań z zakresu przygotowania i realizacji tego szlaku oraz podejmowanie działań, których celem będzie przygotowanie i realizacja poszczególnych dróg wchodzących w skład korytarza via Carpatia w Polsce w możliwie krótkiej perspektywie czasowej.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podkreśla, że trasa via Carpatia odgrywa istotną rolę w polskiej gospodarce. Pozwoli na wykorzystanie potencjału gospodarczego województw, przez które przebiega, po raz pierwszy zapewniając im możliwość sprawnych powiązań w układzie równoleżnikowym. Ponadto zapewni silny impuls rozwojowy, dający podstawę do usunięcia zaniedbań oraz zahamowania degradacji tzw. Ściany Wschodniej.

"Rozwijający się szlak via Carpatia wzmocni bezpieczeństwo granic i regionu oraz rolę regionu Europy Środkowej, wspierając znaczenie Grupy Wyszehradzkiej i inicjatywy partnerstwa wschodniego" - wskazuje MIB w komunikacie.

Ponadto resort budownictwa informuje, że Via Carpatia to też możliwość dalszego rozwoju powiązań międzynarodowych oraz rozwoju innych gałęzi transportu. Dzięki odgałęzieniu zapewnione zostanie szybkie skomunikowanie z bałtyckimi portami morskimi w Gdańsku i Gdyni.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów