Zalewski przedstawił w czwartek informację o szkodach powodowanych przez zwierzęta chronione w Polsce posłom sejmowej komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Zgodnie z prawem skarb państwa wypłaca odszkodowania za szkody wyrządzone jedynie przez te pięć chronionych gatunków.

Według informacji podanych przez Głównego Konserwatora Przyrody, wartość szkód wyrządzonych w 2011 r. przez wilki wyniosła 493 tys. zł, żubry 465 tys. zł a niedźwiedzie 142 tys. zł. Szkody od rysi stanowią ułamek całej kwoty - w 2011 r. jedynie 1,6 tys. zł.

Zaleski podał, że jeszcze trzy lata wcześniej - w 2008 r. wartość oszacowanych szkód wynosiła połowę tych z 2011 r. - 5 mln zł. W 2009 r. wartość wzrosła do prawie 6,6 mln zł, a w 2010 r. do blisko 8 mln zł.

W 2011 r. wypłaty odszkodowań sięgnęły 12,5 mln zł, ale w tej kwocie są też wypłacone w tym roku odszkodowania za straty z lat ubiegłych. w 2010 r. kwota wypłaconych odszkodowań wynosiła 9,7 mln zł, a w 2009 r. 7,4 mln zł.

W debacie posłowie zwracali uwagę, że wypłacanie przez państwo odszkodowań jedynie za pięć gatunków zwierząt nie oznacza, że inne gatunki chronione, np. kormoran, czapla czy wydra nie powodują szkód. Zaleski poinformował, że Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego przygotowuje projekt krajowej strategii gospodarowania tymi gatunkami.

Żeby ograniczyć odszkodowania za szkody spowodowane przez bobry, resort chce zaplanować długotrwałe zabiegi, które z jednej strony zapewnią ciągłość gatunku, a z drugiej, dzięki odpowiednim rozwiązaniom, zapobiegną powstawaniu szkód w gospodarce człowieka - zapowiedział wiceminister.

Resort środowiska chciałby, żeby gospodarstwa, które dotyka działalność bobrów, mogły skorzystać z unijnych programów rolno-środowiskowych. Rolnicy zmieniliby podejście do tych chronionych zwierząt; za zgodę na ich bytowanie na terenie gospodarstwa, mogliby uzyskać pieniądze z Unii.

Szkody powodowane przez bobry występują we wszystkich województwach. Największe kwoty szacowano w woj. mazowieckim i warmińsko - mazurskim - po 2,4 mln zł, oraz podlaskim - 2,1 mln zł.

Szkody powodowane przez wilki notowano w 2011 r. w 5 województwach - małopolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim i warmińsko-mazurskim. Żubry powodowały szkody w województwach: podlaskim, podkarpackim i zachodniopomorskim, a niedźwiedzie w podkarpackim i małopolskim.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, odszkodowanie przysługuje za szkody wyrządzone przez bobry w gospodarstwach rolnych, leśnych i rybackich, przez żubry - w uprawach, płodach rolnych lub w lasach, przez wilki i rysie - w stadach zwierząt gospodarskich. Odszkodowania płacone są też za szkody powodowane przez niedźwiedzie w pasiekach, stadach zwierząt i w uprawach rolnych.(PAP)

ago/ je/ dym/