Rozporządzenie premiera dotyczące zasad odbudowy oraz  remontu domów zniszczonych lub uszkodzonych w pożarze w Nowej Białej. wchodzi w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw (tj. 24 czerwca)  i będzie stosowane przez dwa lata.

Uproszczone zasady

Dzięki  jego publikacji mieszkańcy Nowej Białej będą mogli skorzystać z trybu przewidzianego w ustawie o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Ustawa bardzo ułatwia naprawianie szkód. Nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na odbudowę zniszczonych przez pożar budynków, w tym mieszkalnych, które mają kubaturę mniejszą niż 1000 m sześc. i nie są wyższe niż 12 m. Wystarczy proste zgłoszenie do starostwa. Jeśli po upływie siedmiu dni nie będzie sprzeciwu, można przystąpić do odbudowy.

Przepisy nie wymagają także przygotowania projektu budowlanego. Wystarczą szkice i rysunki. Dotyczy to budynków o powierzchni nie większej niż 1000 m sześc. Normalnie czeka się na wydanie pozwolenia do 65 dni.

Dla obiektów, dla których pozwolenie jest wymagane, także są przewidziane uproszczenia. Starosta powinien je wydać przed upływem 14 dni. Decyzja w tej sprawie ma rygor natychmiastowej wykonalności, czyli nie trzeba będzie czekać, aż stanie się ostateczna.

Rusza zespół

W Starostwie Powiatowym w Nowym Targu powstaje właśnie zespół złożony m.in. z pracowników wydziału architektury i nadzoru budowalnego, który będzie opiniował  dokumentację niezbędną do załatwienia części formalności.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Andrzej Macałka tłumaczy, że właściciel powinien zadeklarować, czy chce odbudować obiekt, w tym samym miejscu czy w innym na terenie tej samej gminy i objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzją o warunkach zabudowy, czyli na działce przeznaczonej pod zabudowę.

 

Natomiast żadnych  formalności nie wymaga remont budynków. Pod warunkiem oczywiście, że zaplanowane prace będą remontem w rozumieniu prawa budowlanego, czyli odtworzeniem stanu pierwotnego. Wyjątkiem będą budynki wpisane do rejestru zabytków. W ich wypadku nie uniknie się pozwoleń na budowę. Wyjątkiem będą budynki wpisane do rejestru zabytków. W ich wypadku nie uniknie się pozwoleń na budowę.

- Jeżeli obiekt byłby wpisany do rejestru zabytków – choć w Nowej Białej – nie mamy do czynienia z taką sytuacją albo byłby większy kubaturowo niż tysiąc. m sześc. lub wyższy niż 12 metrów, to wymagałby pozwolenia na budowę, które wydawane byłoby także w ramach uproszczonej procedury do 14 dni od daty złożenia dokumentacji" – wyjaśnił Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.