Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska w Kielcach

Podczas 18. Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska w Kielcach odbyła się otwarta debata pt. Znowelizowane zasady obrotu kruszywami. Na zaproszenie organizatorów udział w dyskusji wzięła Anna Wilczewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych.

Tematem przewodnim debaty, zorganizowanej przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i Targi Kielce SA, były konsekwencje zastąpienia dyrektywy 89/106/EWG rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011, które w znaczący sposób zmienia zasady produkcji, sprzedaży i stosowania wyrobów budowlanych, jak również zasady kontroli jakości i nadzoru rynku wyrobów budowlanych. Dyskusja poświęcona była w szczególności nowym uwarunkowaniom prawnym dotyczącym wprowadzania wyrobów (kruszyw) do obrotu i związanym z tym obowiązkom poszczególnych uczestników rynku. Ponadto omawiane były zadania nadzoru rynku wyrobów budowlanych.

Źródło: www.gunb.gov.pl, stan z dnia 5 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 5 czerwca 2012 r.