- Minister Andrzej Adamczyk ma właściwe jedno zadanie: zadanie polegające na konsekwentnym, skutecznym wydawaniu pieniędzy unijnych i realizowaniu inwestycji - mówiła premier Beata Szydło podczas wspólnej konferencji z ministrem infrastruktury i budownictwa Andrzejem Adamczykiem w ramach przeglądu prac ministrów.

Resort zapewnia, że najważniejsze zadania MIB to inwestycje drogowe i kolejowe. W tym roku planowane są przetargi na inwestycje drogowe o wartości 15,7 mld zł, w tym przetargi na kolejne odcinki Via Carpatia i Via Baltica, a także przetarg na ostatni odcinek A1. W 2017 r. oddamy do ruchu 393,4 km dróg krajowych – wartość wydatków na realizację – 14 mld zł. Ponadto podpisane zostaną umowy na budowę dróg o długości 578,5 km – o wartości 24 mld zł. Planowane jest też rozstrzygnięcie przetargu na elektroniczny system poboru opłat po 2018 r.

Jednym z priorytetów resortu budownictwa jest dokończenie autostrady A1 - 80-kilometrowego odcinka Tuszyn-Częstochowa. Zadanie to zostanie zrealizowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Szacowany koszt budowy tego odcinka to ok. 3,6 mld zł. - Chcemy dokończyć podstawowy szkielet komunikacyjny kraju. Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu realizacji ostatniego, brakującego fragmentu autostrady A1, łączącej północ i południe Polski – mówił minister Adamczyk.

Resort wskazuje, że realizacja międzynarodowych szlaków Via Carpatia i Via Baltica jest bardzo ważna. To jeden z priorytetowych elementów współpracy z naszymi zagranicznymi partnerami. - W 2017 r. planujemy skierować do realizacji kolejne odcinki międzynarodowych tras Via Carpatia i Via Baltica. Te szlaki skomunikują regiony Polski Wschodniej, połączą północ i południe Europy – deklaruje szef resortu.

MIB stara się o zwiększenie środków na drogi krajowe, na ich utrzymanie i przygotowanie kolejnych inwestycji do realizacji. - Zwiększyliśmy budżet na ten rok dla GDDKiA na przygotowanie nowych inwestycji i utrzymanie dróg. Planujemy też wzrost wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – podkreślił minister Adamczyk.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa deklaruje, że dzięki wprowadzonym w ubiegłym roku zmianom ustawowym, w 2017 r. nastąpi usprawnienie procedur i realizacji Krajowego Programu Kolejowego. Ogłoszone zostaną przetargi na inwestycje kolejowe o wartości 12 mld zł, w tym rozpoczęcie prac nad nową linią kolejową Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna. Przygotowane są także projekty rezerwowe.

Kolejnym planem resortu budownictwa jest realizacja zadań budowlanych i mieszkaniowych. Pod obrady Rady Ministrów skierowany zostanie projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego i - do Sejmu - ustawy o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym.

Ministerstwo wskazuje, że równolegle pracuje nad przepisami o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności. Minister Andrzej Adamczyk podczas konferencji zaznaczył, że resort będzie kontynuować pilotaż programu Mieszkanie Plus, w ramach którego podpisano już umowy na powstanie około 15 tys. mieszkań.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis Budowlany
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów