23 września w Nowym Jorku odbył się szczyt klimatyczny zwołany przez sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moon’a. Polskę, podczas wydarzenia, reprezentowali Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz Marcin Korolec, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu do spraw polityki klimatycznej.

Minister Marcin Korolec tak skomentował spotkanie: "Szczyt klimatyczny w Nowym Jorku był niezwykle ważnym wydarzeniem politycznym, którego efekty niewątpliwie będą wpływać na dalszy przebieg negocjacji klimatycznych. Obecność 126 głów państw, ok. 60 ministrów, którzy zadeklarowali konieczność podjęcia pilnych działań na rzecz ograniczania emisji, adaptacji do zmian klimatu i nawiązania jak najszerszej współpracy międzynarodowej w tym zakresie była dowodem wysokiego poziomu świadomości oraz zaangażowania najważniejszych polityków w doprowadzenie do zawarcia w Paryżu nowego porozumienia klimatycznego, zgodnie z przyjętymi w Durbanie i Warszawie decyzjami. Nikt nie kwestionuje potrzeby walki ze zmianami klimatycznymi. W tym kontekście szczególne znaczenie miała myśl sformułowana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamę: "Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które tak dotkliwie odczuwa skutki zmian klimatu i jednocześnie ostatnim, które ma jeszcze możliwość podjęcia skutecznych działań".
 

Zarówno prezydenci, jaki i później ministrowie formułowali apele o wzięcie odpowiedzialności za klimat przez każde państwo, zgodnie z jego możliwościami, a także o doprowadzenie do nowego porozumienia na konferencji w Paryżu, w 2015 roku.

 

Więcej informacji o szczycie można znaleźć na stronie: www.un.org/climatechange/summit.

( www.mos.gov.pl)