W latach 2016-2020 Wojewoda Lubuski przekaże Samorządowi Województwa Lubuskiego środki w łącznej kwocie ponad 461 mln złotych na realizację poniższych zadań:

1. Ochrona przed powodzią miasta Słubice. Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga.

2. Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie.

3. Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły.

Źródło: www.lubuskie.uw.gov.pl, stan z dnia 4 listopada 2016 r.