"Warsztaty umiejętności kulinarnych +Gęsina – kujawski rarytas w potrawach i przetworach+ w Inowrocławiu, to pierwszy akcent naszej tegorocznej kampanii gęsinowej. Na spotkanie zaprosiliśmy właścicieli gospodarstw agroturystycznych i wiejskich lokali gastronomicznych" - poinformowała Beata Krzemińska, rzeczniczka marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.

Zakończone w środę dwudniowe spotkanie, sfinansowane przez Urząd Marszałkowski w Toruniu dzięki wsparciu funduszy unijnych, było okazją dla uczestników do uzupełnienia wiedzy o regionalnych potrawach i przetworach, cenionych już przez turystów odwiedzających region kujawsko-pomorski. Zajęcia teoretyczne dotyczyły regionalnej tradycji kulinarnej - genezy, obrzędowości i przepisów na potrawy z gęsiny.

"Podczas zajęć praktycznych uczestnicy nauczyli się wykorzystywać efektywnie gęsią tuszkę, przyrządzając tradycyjne produkty z mięsa gęsiego - smalce i smarowidła, okrasę, pasztety, gęsie kiełbasy, półgęsek, zupy gęsie po kujawsku i pomorsku, potrawki i gulasze oraz gęsi pieczone w całości" - dodała Krzemińska.

W regionie kujawsko-pomorskim kulminacją "kampanii gęsinowej" jest - organizowana od 2009 roku, podczas obchodzonego 11 listopada Święta Niepodległości - akcja "Kujawsko-pomorska gęsina na św. Marcina". W okresie poprzedzającym obchody mieszkańcy regionu mogą zwykle wygrać w konkursach organizowanych przez lokalne media tysiące gęsich tuszek, które funduje samorząd województwa.

Zwyczaj podawania na stoły gęsiny 11 listopada był kiedyś w Polsce bardzo rozpowszechniony, czego potwierdzeniem są m.in. słowa poety Kaspra Twardowskiego z 1630 r., którym pisał: "Polacy zaś ten zwyczaj mają, dzień świętego Marcina gęś tłustą piekają".

Potwierdzenie tego zwyczaju można znaleźć też w licznych przysłowiach, m.in.: "Święto Marcina - dużo gęsie się zarzyna", "Na świętego Marcina lepsza gęś niźli zwierzyna", "Na Marcina gęś do komina", "Na świętego Marcina najlepsza gęsina: patrz na piersi, patrz na kości, jak zima nam zagości".

Województwo kujawsko-pomorskie szczyci się hodowlą doskonałych pod względem smaku i właściwości odżywczych gęsi kołudzkich i rypińskich. Gęś biała kołudzka - uznana w ubiegłym roku oficjalnie za odrębną rasę - hodowana jest w renomowanym Zakładzie Doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej k. Inowrocławia, który dostarcza materiał hodowlany dla gęsich ferm w całej Polsce. Udział tej odmiany w polskim eksporcie gęsiny stanowi 95 procent.