Ekspert Serwisu Budowlanego wyjaśnia, kto może wykonać podstawowe schematy instalacji budowlanych w budynku.

Przepisy obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, nie posługują się pojęciem "schematu instalacji", lecz "projektu instalacji", w praktyce jednak pojęcie takie funkcjonuje powszechnie wśród fachowców.

Uzasadnieniem powyższego jest fakt, że pojęciem takim posługują się m.in. przepisy Polskiej Normy PN-79/E-01244. Pod tym pojęciem rozumie się rysunek techniczny elektryczny przedstawiający w jaki sposób obiekt lub jego elementy funkcjonalne są współuzależnione i połączone. Schemat elektryczny podstawowy służy do zaznajomienia się ze strukturą układu i działaniem obiektu. Stanowi podstawę do wykonania schematów innych grup. Schemat taki tworzy się przy projektowaniu obiektów.

Kiedy pozwolenie a kiedy zgłoszenie - zmiany w Prawie budowlanym - pobierz bezpłatnego ebooka >>>

Zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z przywołanej na wstępie ustawy – Prawo budowlane, projekt instalacji powinien być sporządzony przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania. Regulacja powyższa nie odnosi się jednak do schematu instalacji, który nie doczekał się unormowania prawnego, nie wymaga więc od osób go sporządzających posiadania takich uprawnień.

Zatem, należy przyjąć, że w świetle obowiązujących przepisów, schemat instalacji elektrycznej może być sporządzony przez każdego, kto dysponuje wiedzą w tym zakresie. Podkreślić jednak należy, że z uwagi na fakt, iż schemat instalacji wykorzystywany jest przy późniejszej realizacji instalacji, powinien on być sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, a nawet uprawnienia budowlane.