Pytanie
Jeśli uznaje się, że środkiem trwałym są m.in. stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku określone składniki majątku, to czy wystarczające za potwierdzenie własności danej rzeczy są faktury zakupu elementów składowych tego przedmiotu?
W czerwcu bieżącego roku zostało wydane pozwolenie na budowę myjni samochodowej w określonym miejscu i czasie. Pozwolenie zostało wydane na spółkę z o.o. Spółka nie zdołała pozyskać środków na wytworzenie. Przyjęto rozwiązanie, że myjnie sfinansuje inny podmiot ze środków własnych, a rzeczona spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą na obiekcie myjni płacąc za nią czynsz dzierżawny.
Jak prawidłowo amortyzować myjnie samochodową?
Kto jest właścicielem środka trwałego?
Czy podmiot finansujący może potraktować wytworzoną myjnie jako własny środek trwały, czy inwestycję w obcym środku trwałym?