W ubiegłą środę premier Donald Tusk ogłosił, że Korolca zastąpi dotychczasowy wiceminister finansów Maciej Grabowski. We wtorek Korolec zorganizował konferencję, podczas której podsumował swoją kadencję; określił ją jako okres niezwykle ważny i intensywny.


Wśród swojego dorobku, oprócz sukcesu konferencji klimatycznej COP19 w Warszawie, wymienił m.in. przygotowanie projektu ustawy o wydobyciu gazu łupkowego. "Cieszę się, że minister Grabowski deklaruje, iż (ten projekt) będzie dla niego priorytetem" - mówił Korolec. Przyspieszenie wydobycia gazu z łupków ma być priorytetem nowego ministra środowiska.


Korolec wśród swoich sukcesów wymienił również program na rzecz ochrony i rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej "Trzymaj z Puszczą!" oraz sprzedaż nadwyżki uprawnień do emisji w ramach Protokołu z Kioto - za 80 mln euro. Wyjaśnił, że środki te zostały przekazane na inwestycje w transport miejski oraz program wymiany oświetlenia w miastach.
 

Odchodzący minister podkreślił również, że w czasie jego kadencji udało się zaradzić pladze ekranów akustycznych, stawianych ponad potrzebę wzdłuż dróg. "Cieszę się, że w przyszłości nie będziemy grodzić Polski ekranami" - powiedział.


W listopadzie przez dwa tygodnie Korolec przewodniczył w Warszawie negocjacjom klimatycznym COP19. Podczas wtorkowej konferencji podkreślał, że zakończyła się ona sukcesem. Wskazał, że udało się osiągnąć porozumienie, co do ścieżki dojścia do globalnego porozumienia klimatycznego, które ma być podpisane w 2015 r. w Paryżu oraz uzgodnić finansowanie na walkę zmianami klimatu.


Efektem konferencji jest także m.in. ustanowienie tzw. mechanizmu loss and damage, który ma zapewniać wsparcie finansowe dla krajów dotkniętych klęskami żywiołowymi związanymi ze zmianami klimatycznymi oraz mechanizmu, który ma powstrzymać wylesianie - tzw. REDD. Zadaniem tego ostatniego jest wspieranie w państwach rozwijających się ochrony lasów, odpowiedniego zarządzania kompleksami leśnymi czy poprawy stanu lasów.