Kongres Budownictwa ma pomysł na walkę z kryzysem na rynku mieszkaniowym. Jedną z jego propozycji jest utworzenie systemu gwarancji Skarbu Państwa na kredyty inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem kredytów mieszkaniowych.

Drugą propozycją Kongresu jest możliwość udzielania kredytu na opłacenie wkładu własnego, który wynosi obecnie zazwyczaj 30-40 proc. całkowitej ceny mieszkania. Zdaniem szefa Kongresu Romana Nowickiego, działania te przyczyniłyby się do zwiększenia dostępności do kredytów w Polsce i w konsekwencji poprawy sytuacji na rynku. W jego opinii, istnieje ponadto szereg propozycji działań, które powinny być podjęte ze względu na konieczność obniżenia cen mieszkań. Są to m.in. zmniejszenie podatku VAT na mieszkania z dotychczasowych 7 do 5 proc. oraz obniżenie 22 proc. stawki podatku dla materiałów budowlanych. Nowicki uważa, że niepodjęcie żadnych działań w celu poprawy na rynku mieszkaniowym, może doprowadzić do zwolnienia w budownictwie 80-100 tys. ludzi. W najbliższych dniach propozycje Kongresu mają trafić do Ministerstwa Infrastruktury. Nowicki chciałby, aby jak najszybciej odbyło się spotkanie z ekspertami resortu w celu wypracowania wspólnych rozwiązań i przekazania ich dalej do resortu finansów.

Biznes.onet.pl za PAP, 11 marca 2009 r.