Pytanie
Miasto w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przekazuje Inwestorowi własność nieruchomości w zamian za nakłady, które Inwestor poczyni na rozwiązania komunikacyjne i po zrealizowaniu inwestycji przekaże na rzecz Miasta. W umowie o partnerstwie jest określone, że operacja ta jest zamianą nieruchomości za nakłady w wartościach równych. Obowiązek podatkowy przy przeniesieniu własności nieruchomości powstanie z chwilą wydania gruntu (niezabudowanego) lub z chwilą otrzymania zapłaty nie później niż 30 dnia od wydania (zabudowanego).
Kiedy wystąpi obowiązek podatkowy z tytułu przeniesienia na Miasto nakładów na węzły komunikacyjne: z momentem wystawienia faktury nie później niż 7 dnia od dokonania rozliczenia?
Czy ma znaczenie fakt, że Inwestor już w momencie podpisania aktu notarialnego otrzyma własność działek i budynków, czyli zapłatę za usługi (nakłady), które rozliczy za 2 lata?