Pytanie
Kiedy powinnam ująć w PKPiR fakturę za zakup towarów handlowych/kosztów, jeśli na dokumencie zakupu data sprzedaży określona jest jako marcowa, a faktura wystawiona jest w lutym?
Jak to się ma z uwzględnieniem towaru na koniec roku w spisie z natury, jeśli wykazane w PKPiR będą towary zgodne z datą wystawienia, a faktycznie jeszcze ich nie ma na stanie?
Podatnik ich nie wykaże w spisie, a my jako biuro rachunkowe musimy te towary skorygować w grudniu?